Tekla DRACO BIO

Konstrukce kotle DRACO BIO je moderní konstrukcí, ve které je použit vysoce efektivní výměník s jedním topeništěm. V sérii kotlů BIO byl uplatněn nový projekt, ve kterém místo retortového hořáku je použit hořák unikátní a moderní konstrukce na pelety vyroben ze žáruvzdorné oceli.
Zajímavým řešením, které je využito ve výrobním procesu, je umístění na roštu hořáku dodatečných otvorů, které zajišťují přívod vzduchu pro spalování, za což je zodpovědné dmychadlo umístěné přímo do míchače vzduchu. Výměník kotle je vyroben z velmi kvalitní kotlové oceli. Za náležitou a správnou práci kotle je zodpovědná elektronická řídící jednotka s velkou obrazovkou LCD.

 

Parametry:

Tekla

Technické parametry    Jednotka

Jmenovitý výkon                    pelety

Účinnost                                   pelety

Rozsah regulace výkonu       pelety

Emisní třída

Ekoprojekt                                              ANO         ANO             ANO          ANO         ANO             ANO                   -                          ANO

Hmotnost (kotel/zásobník)

Ohřívací plocha

Vodní objem

Doporučovaný komínový tah

Maximální provozní tlak ohřívací kapaliny

Průměr připojovacích nátrubků

šířka

Rozměry kotle ze zásobníkem     hloubka

výška

Průměr výstupu spalin

Výška do osy kouřovodu

Standardní (možný) objem zásobníku

Odběr elektrické energie

Motoreduktoru/dmychadla/zapalovače

Rozměry:

Tekla

**   Výšku kotle je možno upravovat a regulovat pomoci patek, které jsou dodávány společně s kotlem.
**   Zásobník je s hořákem spojen pomoci pružné a lehce ohebné hadice.
**   Nátrubky napájení a návratu vody v kotlích se nacházejí jak na pravé tak na levé straně kotle.
**   Pro zajištění správného a náležitého oběhu vody je třeba pamatovat na to, aby připojení kotle k instalaci bylo prováděno po diagonále.
**  Kapilára čidel musí být zašroubovaná na stejné straně jako připojení napájení instalace.

Tekla
Tekla
Tekla
Tekla

Palnik na pelety Fireblast

 • Automatyczne czyszczenie zapobieganie powstawaniu spieków na powierzchni rusztu
 • Zestaw zbudowany jest z siłownika, zgarniacza oraz łącznika
 • Zgarniacz porusza się po powierzchni wewnętrznej rusztu ruchem posuwisto-zwrotnym
 • Ruch zgarniacza odbywa się automatycznie w cyklu czyszczenia przed każdym rozpalaniem i wygaszaniem kotła

Doporučované schéma připojení kotle:

Pro dosažení optimálních podmínek provozu ohřívací systém může být vybaven termickým zabezpečením proti návratu příliš studené vody z instalace např. čerpadlo, míchací čtyřcestný ventil, který musí být nastaven takovým způsobem, aby udržoval stálou teplotu vody, která se vrací do kotle (vyšší než 45°C).

 

Tekla

 • 1 – Kotel,
 • 2 – Řídící jednotka kotle,
 • 3 – Čtyřcestný míchací ventil se servo pohonem,
 • 4 – Otevřená vyrovnávací nádrž,
 • 5 – Zpětný ventil,
 • 6 – Pojistný ventil,
 • 7 – Čerpadlo teplé užitkové vody,
 • 8 – Čerpadlo ústředního topení,
 • 9 – Radiátor,
 • 10 – Zpětný ventil,
 • 11 – Podlahové vyhřívání,
 • 12 – Pokojový termostat,
 • 13 – Ohřívač teplé užitkové vody,
 • 14 – Pokojový termostat,
 • 15 – Ventil,
 • 16 – Čerpadlo ústředního topení (podlahového topení),
 • 17 – Třícestný míchací ventil,
 • T1 – Čidlo teploty kotle,
 • T2 – Čidlo teploty návratu,
 • T3 – Čidlo teploty ústředního topení (radiátory).,
 • T4 – Čidlo teploty ú středního topení(podlahové topení).,
 • T5 – Čidlo venkovní teploty,
 • T6 – Čidlo teploty teplé užitkové vody,
 • T7 – Čidlo teploty podavače.