Přestavbová sada PROSAT 4 pro kotel Viadrus U22 a U26 (Přestavba kotle Viadrus)

        Sestava automatického hořáku PROSAT PLUS 4 je ideálním řešením pro uživatelé, kteří by chtěli přejít na pohodlné a komfortní s automatickým spalováním paliva a to tak, že dovybaví svůj litinový kotel Viadrus nebo Dakon FB a nebo rovněž ocelový kotel             podavačem paliva. Dosavadní přechod na spalování v kotli s podavačem byl  spojen s výměnou zařízení na úplně nové. Díky této sestavě je možno dát druhý život do svého litinového nebo ocelového kotle ústředního topení.

         Přestavbovou sadu je možno montovat rovněž do ocelových kotlů. Pro zjištění, zda se kotel vejde na základnu, je třeba změřit dno kotle, který chceme přestavět a zjistit, zda rozměry na kotli odpovídají rozměrům základny, na které se kotel postaví. Rozměry základny zobrazuje technický výkres.

 

Verze přestavbových sestav

Sestavy automatického hořáku  PROSAT PLUS 4 můžeme rozdělit podle::

 • Množství článků
  - litinové kotle se skládají z článků. Když určujeme počet článků, zohledňujeme všechny články (rovněž první – na kterém jsou dvířka a poslední – s výstupem spalin a přípojkami). V závislosti na množství článku v našem litinovém kotli Viadrus vybereme příslušnou přestavbovou sestavu.

Počet článků odpovídá článků kotle Viadrus, v případě kotle Dakon FB a jiných litinových kotlů počet článků může být neadekvátní. Je třeba se řídit rozměry základny.

 • Zateplení
  - základna sestavy může být zateplená, nebo taky ne. Úkolem zateplení je omezení ztrát tepla (teplo není předáváno do kotelny) a zakrytování v barvě zásobníku zlepšuje vizuální dojem.

Konstrukce sestavy automatického hořáku  PROSAT PLUS 4

PROSAT PLUS 4 sestává z několika elementů, které dohromady tvoří plně automatickou sestavu pro spalování ekohrášku.

Hořák

Sestava je vybavena litinovým hořákem, který díky využití moderních technologií při konstruování je schopen spalovat paliva nižší kvality a také ty s vyšší vlhkostí. Použití litiny podstatně zvyšuje životnost samotného hořáku a tím také celé přestavbou sestavy.

Podavač

Podavač jako celek se skládá z motoreduktoru (převodového motoru), ocelového krytu (skříně), na kterém je namontován ventilátor a šnek, který podává palivo. Motoreduktor (převodový motor) je standardně vybaven bezpečnostní závlačkou. Ve chvíli, kdy se šnek zablokuje většími nečistotami v palivu, závlačka se utrhne, aby nedošlo k poškození motoreduktoru. Po odstranění příčiny utržení závlačky a její výměně za novou, přestavbová sestava společně s kotem ústředního topení, může pracovat dále.

 

Zásobník paliva

Zásobník paliva je vyroben z oceli a natřen práškovou barvou. Zásobník je schopen pojmout cca 180 kg paliva. Velký nakládací otvor umožňuje pohodlné doplňování paliva. Klapa zásobníku může být otevírána jednou rukou díky použití pouze jednoho uzamčení, které je umístěno ve středu zásobníku.

Základna pod litinový kotel

Masivní  ocelová základna pod litinový kotel zajišťuje stabilitu konstrukce. Základna má dva otvory na protilehlých stranách, které slouží pro montáž hořáku včetně podavače. Díky takovémuto řešení podavač se může nacházet na levé nebo pravé straně kotle v závislosti na podmínkách v kotelně.

Zbiornik paliwa

Zbiornik paliwa wykonany ze stali i malowany proszkowy jest w stanie pomieścić około 180 kg paliwa. Duży otwór załadowczy pozwala na wygodne uzupełnianie paliwa. Klapa może być otwierania jedną ręką dzięki zastosowania tylko jednego zamknięcia umieszczonego na środku.

Podstawa pod piec żeliwny

Masywna stalowa podstawa pod kocioł żeliwny zapewnia stabilność konstrukcji. Podstawa posiada dwa otwory po przeciwnych stronach, które służą do montażu palnika wraz z podajnikiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu podajnik może znajdować się po lewej lub po prawej stronie kotła w zależności od warunków w kotłowni.

Řízení přestavbou sestavy Viadrus

Nabízíme možnost nákupu přestavbou sestavy PROSAT PLUS 4 bez řídící jednotky. Je však třeba pamatovat, že řídící jednotka je požadována pro fungování sestavy a musí to být řídící jednotka, která je schopna obsloužit, mezi jinými, podávání paliva.

Abychom měli jistotu, že přestavbou sestava bude pracovat správně, doporučujeme výběr jedné z níže uvedených řídících jednotek:

 • TECH ST-37n RS
  Nejpopulárnější řídící jednotkou pro sestavu PROSAT PLUS 4, která dává velké možnosti rozšíření o nové funkce. Velmi zajímavou funkcí řídící jednotky  ST-37n RS je týdenní řízení a regulace, díky kterým můžeme nastavovat odchylky od teploty zadané pro jednotlivé dny týdne v konkrétních hodinách.

Funkce realizované řídící jednotkou TECH ST-37n RS:
- řízení ventilátoru a šnekového podavače
- řízení čerpadla ústředního topení
- řízení čerpadla teplé užitkové vody

- možnost připojení modulu  ST-65 GSM
- možnost připojení modulu  ST-505 Etthernet
- možnost připojení pokojového regulátoru s komunikací RS nebo tradičních komunikací
- možnost řízení dvou ventilů pomocí dodatečných modulů  ST-61 v4 nebo ST-431N
- týdenní  řízení a regulace (možnost)

 • Bruli
  Velmi pokročilá řídící jednotka s možností připojení internetu díky čemuž můžeme monitorovat a řídit práci kotle z libovolného místa na světě pomocí prohlížeče WWW.

 

 •  Funkce realizované řídící jednotkou  Bruli:
  - dálková obsluha a nastavování parametrů práce regulátoru kotle pomocí WWW
 • - kontrola a omezení teploty spalin na základě logiky (fuzzy logic)
  - aktualizace softwaru řídící jednotky pomocí internetu
  - nastavování servisních parametrů provozu řídící jednotky a kalibrace čidel pomocí internetového prohlížeče
  - registrace na paměťové kartě poplachu a jiných událostí
  - registrace na paměťové kartě  parametru provozu kotle
 • -nastavování normální teploty (denní) a snížené (noční) pro ústřední topení a teplou užitkovou vodu v jednodenním a týdenním cyklu
 • -regulátor dle počasí s možností nastavování normální teploty (denní) a snížené (noční) pro ústřední topení a teplou užitkovou vodu v jednodenním a týdenním cyklu
  - pokojový regulátor s možností nastavování normální teploty (denní) a snížené (noční) pro ústřední topení a teplou užitkovou vodu v jednodenním a týdenním cyklu
  - možnost součinnosti  s pokojovým termostatem
  - nezávislé termické zabezpečení kotle proti nekontrolovatelnému nárůstu teploty

Vyber z listiny příslušné množství článku a zateplení nebo bez zateplení. Pro každou konfiguraci  prezentujeme příslušné snímky s rozměry. Pamatuj o přidání řídící jednotky do své objednávky.

 

Wymiary podajnika
Tabelka