Automatické kotle s podavačem ekohrášku OGNIWO EKO PLUS M 14, 20, 26 kW

Kotel OGNIWO EKO Plus M 5. třídy a ekodesignem

Kotel EKO PLUS M 5. třídy podle normy PN-EN 303-5:2012 na palivo černé - uhlí  ekohrášek. Je následníkem kotle Eko Plus, jehož řešení jsou modifikované takovým způsobem, aby plnil nejnovější normy emisí. Řídící jednotka kotle umožňuje dálkové řízení kotle přes internet. Retortový hořák umožňuje dosažení ~90% účinnosti. Takové parametry a splnění normy umožňují koupení kotle v rámci programů, které finančně podporují výměnu dosavadního tepelného zdroje na ekologický. Výměník tepla je vybaven turbulátory, které je možno čistit mechanicky bez nutnosti rozebírání kotle.

Průřez a jednotlivé části kotle EKO PLUS M

Záruka na těsnost vodního tělesa

Účinnost kotle nad 90%, je dosažená díky moderní a pokročilé konstrukci výměníku

Moderní řídící jednotka

Speciální atestovaný kotlový plech P265GH

Řídící jednotkou, přes internetovou stránku esterownik.pl, můžeme z libovolného místa konfigurovat provoz kotle

Kotel je ekologicky bezpečný

 1. Zásobník paliva
 2. Čidlo otevření zásobníku
 3. Čidlo utržení závlačky
 4. Motoreduktor (převodový motor)
 5. Čidlo teploty podavače
 6. Ochranný kryt dvířek
 7. Čidlo teploty kotle
 8. Kryt okna podavače
 9. Nastavitelná patka kotle
 10. Řídící jednotka eCoal.pl
 11. Víko pro čištění
 12. Mechanismus čištění výměníku
 13. Vodní plášť
 14. Termická izolace
 15. Keramický deflektor topeniště
 16. Retortový hořák Burner SM
 17. Revizní dvířka
 18. Popelníkové dvířka
 19. Modul řídící jednotky
 20. Nátrubek čidla chladícího zařízení
 21. Čidlo teploty spalin
 22. Spalinový kouřovod
 23. Nátrubek napájecí vody
 24. Nátrubek vratné vody
 25. Vypouštěcí nátrubek

průřez kotle Ogniwo EKO PLUS M

Rozměry 14kW a 20 kW

Typ kotle A B D E F G H I J K L M
EKO PLUS M 14 200 280 781 140 1124 136 707 73 916 833 496 1160
EKO PLUS M 20 200 320 881 140 1124 136 707 73 916 933 496 1160
EKO PLUS M 26 200 370 1086 140 1330 136 711 73 891 1138 520 1125

Rozměry verze OGNIWO EKO PLUS M 26 kW

Moderní řídící jednotka kotle eCoal a litinový podavač s retortou BURNER SM

Kotel OGNIWO EKO Plus M je vybaven litinovým retortovým hořákem II generace BURNER SM a řídící jednotkou eCoal. Segmentový hořák BURNER SM je zdokonalený hořák BURNER S, který je vybaven šamotovými deskami na hořáku, což zvyšuje a zlepšuje spalování plynů, současně také snižuje tvorbu sazí a zvyšuje teplotu spalování. Řídící jednotka  eCoal vznikla na základě předpokladu, že od uživatele by se neměla vyžadovat znalost týkající se spalování černého uhlí a namáhavé volby provozních parametrů, což se skvělým způsobem potvrdilo, avšak zkušenějším uživatelům tato řídící jednotka umožňuje volbu takových nastavení,  aby ještě více mohli snížit spotřebu paliva – černého uhlí. Spalování probíhá v automatickém režimu nebo poloautomatickém režimu (skupinové spalování).  Automatický režim (eCoal) je komfortním režimem, poloautomaticky režim (skupinový režim) je pak kompromisem mezi automatickým režimem a ručním režimem (pro opravdové odborníky). Skutečnost, že v automatickém režimu nejsou požadavky konfigurace, bude pro mnohé hlavním důvodem využívání této konfigurace i přes spalování několika procent paliva více (ruční konfigurace nebo skupinová pro zkušenější a pokročilejší uživatelé umožňuje zvýšení úspor ve spotřebě paliva). Kromě řízení kotle, eCoal má ještě velmi zajímavou přednost, kterou je možnost připojení řídící jednotky k Internetu a  zpřístupnění zápisu (uchovávaného na kartě SD zařízení) provozu kotle na eSterownik.pl pro srovnávací a diagnostické účely s možností přidělení dvou úrovní oprávnění (prohlížení a plná práva) přes webový interfejs . Uživatele zařízení se systémem android ocení možnost instalace aplikace na zařízeních tablet a smartphone jejich proměnou na bezdrátové pokojové regulátory kotle ústředního topení. Aplikace umožňuje provádění řady funkcí: prohlížení teplot ústředního topení a teplé užitkové vody, nastavování zadané teploty ústředního topení a teplé užitkové vody, prohlížení výkresů (histogramy), prohlížení poplachů a pod.

 

Funkce obsluhované řídící jednotkou koal

Režim spalování  eCoal

Režim skupinového spalování

Režim ručního spalování

Ventil 4D

Funkcje sterownik eCoal

Oběhové čerpadlo ústředního topení 1

Funkcje sterownik eCoal

Oběhové čerpadlo ústředního topení 2

Funkcje sterownik eCoal

čerpadlo teplé užitkové vody

Funkcje sterownik eCoal

Cirkulační čerpadlo

Funkcje sterownik eCoal

Míchací čerpadlo

Funkcje sterownik eCoal

Kotlové čerpadlo -nárazník

Wentylator

Ventilátor kotle

Funkcje sterownik eCoal

Kontrola podavače

Sterowanie ręczne

Ruční řízení

Temperatura

Čidlo teploty spalin

Tryb

Režim Auto Léto

Tryb

Režim Zima Léto

Sterowanie

Řízení podle počasí

Czujnik

Vnější čidlo

Powiadomienia

Poplachová informace

Czujnik

Čidlo utržení závlačky

Sygbalizacja

Signalizace úrovně množství paliva

Czujnik

Čidlo otevření poklopu

Czujnik

Čidlo teploty

Instalacja

Jednoduchá instalace

Programator

Týdenní programátor

Termostat

Vnější termostat

Smartfon

Aplikace na smartfon

Internet

Spojení s internetem

DHCP

DHCP

sms/e-mail

Oznámení a informace pomoci sms / e-mail

Statystyki

Statistiky spalování

Radio

Rádio 868 MHz

Głowica

Rádiová termostatická hlavice

Sterowanie

Řízení lištou (svorkovnici) rozdělovače

Przekaźnik

Rádiové relé

Czujnik

Čidlo teploty a vlhkosti

Kotel na ekohrášek se zabezpečovacími čidly a zařízením

Hlavním palivem kotle s podavačem je hrášek nebo ekohrášek o zrnitosti pod 35 mm. Palivo ze zásobníku např. ekohrášek dodává automatický šroubový podavač (nazývaný také šnekovým podavačem) vyrobeném z šedé litiny. Palivo je přiváděno do hořáku, ve kterém, v segmentové části, jsou speciální zavzdušňovací kanálky. Na šneku se nachází proti závit, čímž se předchází spékání uhlí tzv. obtížných paliv, a který míchá a navrstvuje palivo  ve sféře plasticity. Motoreduktor (převodový motor) má zabezpečení v podobě závlačky (kolík proti přetížení v podobě šroubu M5 o tvrdosti 8,8), která chrání motor proti spálení v případě zablokování šneku např. cizí tělesa v palivu v podobě kovu, příliš velké kusy paliva atd. Samotný kotel OGNIWO EKO PLUS M má rovněž řadu čidel (až 8), které  zabezpečují a zlepšují provoz kotle.

 

Pohled na zadní část kotle OGNIWO EKO PLUS M

 1. Nátrubek napájení
 2. Čidlo teploty ústředního topení
 3. Čidlo teploty spalin
 4. Kouřovod
 5. Vypouštěcí nátrubek
 6. Nátrubek vratné vody
 7. Čidlo teploty vratné vody
 8. Nátrubek čidla chladícího zařízení
 9. Řídící jednotka kotle
 10. Tlumič vodiče čidla otevření poklopu
 11. Vodič zavzdušnění zásobníku kotle
 12. Čidlo zablokování šroubového mechanismu (šneku) podavače
 13. Čidlo teploty podavače

Rozmístění jednotlivých součástí a čidel na kotli

Pozice Název čidla
A Operátorský panel řídící jednotky
B Síťový vypínač řídící jednotky
C Čidlo teploty kotle / termik kotle
D Čidlo teploty spalin
E Čidlo chladícího ventilu
F Čidlo otevření nakládacího poklopu paliva
G Čidlo zablokování šroubového mechanismu (šneka) podavače
H Čidlo teploty podavače
I Čidlo teploty vratné vody

Záruka na kotel OGNIWO EKO PLUS M

Producent OGNIWO BIECZ dává záruku 5 let na těsnost vodního tělesa kotle ústředního topení a 2 roky na řídící jednotku a systém podavače kotle.

Varianta kotle s bočním výstupem spalin (kouřovodem)

Typ kotle Výkon [kW] A [mm] B [mm] C [mm]
Ogniwo EKO PLUS M
s bočním výstupem spalin
14 1295 780 140
20 1295 880 140
26 1260 1085 140

Video prezentace kotle OGNIWO EKO PLUS M