Automatický kotel Ogniwo EKO PLUS

Kotel OGNIWO EKO PLUS to moderní automaticky kotel díky kterému můžete ušetřit spoustu času a peněz.

Odolná konstrukce kotle

Retortový hořák v kotlech OGNIWO EKO PLUS je cely vyroben z litiny a díky tomu jeho život je podstatně vyšší než u běžných plechových hořáků. Díky použiti moderních technologii v kotlech je možné topit černem uhlím - 4 emisní třída 303-5: 2012, prachem, peletama - 5 emisní třída 303-5: 2012 a kusovým dřevem (na litinovým roště) co děla tento kotel opravdu univerzálním. nJe to konstrukce ověřená přes tisíce uživatelů. nRetorta hořáku je bez pohyblivých dílu vyzařujících těsnění. nDíky přivodovi vzduchu k palivu umožňuje dobré spalovaní uhli horši kvality.nPro zvýšeni odolnosti šnek je taky vyroben z litiny.nKotel OGNIWO EKO PLUS jsou vybavené segmentovým hořákem BURNER S.nnJak hořák a podávací šnek, tak i celý korpus podavače jsou vyrobené z litiny, což má velký vliv na jejich trvanlivost, odolnost proti korozi, a také minimalizuje otřesy a hluk.

Výhody litinoveho hořáku BURNER S:

- zlepšeny foukací systém ma za následek lepší provzdušňování paliva a snižovaní spékání, což znamená, že v kotle může být spálena uhelná směs.n- hořák neobsahuje žádné pohyblivé části které vyžadují utěsnění n- speciální konstrukce do spalovací komory kouřového plynu minimalizuje minimalizuje množství sazí ve výměníku kotle

Konstrukce kotle

V kotlech je použity vysoce účinný vertikálno-trubkový výměník tepla o vysokorychlostním proudění kouřového plynu který snižuje celkové rozměry kotle. Čisticí klapka v horní části umožňuje přístup ke konvekčnímu vedení a kouřovodům. To jen pár minut, je snadné a pohodlné vzhledem na malou vyšku kotle.

Palivo

Moderní řidicí jednotka eCOAL

Automatický kotel OGNIWO EKO PLUS je vybaven inteligentní řídicí jednotkou E COAL 3.5 který nevyžaduje žádný zásah ze strany uživatele. Jejímž hlavním úkolem je hlídat práci kotle vybaveného šnekovým podavačem a ventilátorem. Jednotka může také řídit čerpadla ÚT a TUV. V systému vybaveném směšovacím čerpadlem umožňuje udržovat minimální teplotu zpětné vody.nnŘídicí jednotka chrání podavač proti zpětnému plamenu. Díky eCoal je možné ovladat kotel přes internet prostřednictvím počítače, tabletu nebo smártphonu. Stačí jen přihlásit se na internetovou stránku a z jakéhokoli místa na světě, máme přístup ke všem parametrům kotle.nnPrincip a inovativnost práce řídicí jednotky spočívá v dosažení nepřetržité práce kotle díky souběžné činnosti dvou regulátorů - první z nich přizpůsobuje množství podávaného paliva aktuální potřebě výkonu a druhý dodává správné množství vzduchu a zajišťuje optimální spalování. Řídicí jednotka je vybavena snímačem teploty spalin, který plní roli analyzátoru spalin. Parametry spalování jsou voleny automaticky bez žádných zásahů servisu nebo obsluhy.nnMenu eCoal 3.5 je v českém jazyce.

Četné senzory neustále sledují a zjednodušují provoz kotle:

- Snímač teploty podavačen- Snímač zablokování šnekového mechanismu podavačen- Snímač otevření víka plnicího otvoru zásobníku palivan- Snímač teploty kotle / tepelná ochrana kotlen- Snímač teploty zpětné vodyn- Snímač teploty spalinn- Síťový vypínač řídicí jednotky

Zde mužete si podivat jak vypadá ovládací panel eCoal v kotlech OGNIWO EKO PLUS:

Kotel OGNIWO EKO PLUS – Vyhody:

- Odolný šnek a hořák vyroben z litinyn- Vysoká tepelná účinnost 86.8 %n- Ventilátor s proměnnými otáčkamin- Moderní segmentový hořák BURNER Sn- Inteligentní řídicí jednotka eCoal (pohyblivý výkon a řízeni přes internet)n- Speciální konstrukce hořáku zmenšuje spékavost uhlín- Řídící jednotka je v českém jazycen- Možnost ovládáni čerpadlem ÚT, TÚV a směšovacín- Snadné čištění kotle prostřednictvím turbulátorůn- Řidiči jednotka podporuje ekvitermní vytápěnín- Univerzální konstrukce umožňuje montáž podavače na pravé nebo levé straně kotlen- Kotlový plech P265GH

Ověřit cenu

Video prezentace automatického kotle OGNIWO EKO PLUS s litinovým podavačem na uhlí, pelety a roštem.

GALERIE - KOTEL OGNIWO EKO PLUS

Automatický kotel Ogniwo EKO PLUS spojuje osvědčené a inovativní řešení a díky tomu tvoří uživatelsky příjemný a odolný automatický kotel na tuhá paliva.